მისამართი

თბილისი, ინგოროყვა 7

ელ.ფოსტა

info-iec@iec.gov.ge

საინფორმაციო ხაზის ნომერი

032 240 02 02