„სწავლა ავსტრიაში“ - ავსტრიაში მოქმედმა დიასპორულმა ორგანიზაციამ - „ქართველ სტუდენტთა ორგანიზაციამ ავსტრიაში“ შექმნა მონაცემთა ბაზა, რომელიც მაქსიმალურად ამომწურავ ინფორმაციას მიაწვდის ავსტრიაში უმაღლესი განათლების მიღებით დაინტერესებულ ქართველ ახალგაზრდებს. პროექტის შესახებ იხილეთ შემდეგ ბმულზე

კორეის მთავრობის სასწავლო სტიპენდია - კორეის განვითარების ინსტიტუტის საჯარო პოლიტიკისა და მენეჯმენტის სკოლა.
( დეტალური ინფორმაცია იხილეთ )