ტრენინგები განათლების ინტერნაციონალიზაციის თემაზე

15 ოქტ 2018
მიმდინარე წლის 8 ოქტომბრიდან 12 ოქტომბრის ჩათვლით, სსიპ განათლების საერთაშორისო ცენტრის ორგანიზებით, ცენტრის პარტნიორი უნივერსიტეტების ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალისთვის უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაციის თემაზე ტრენინგები ჩატარდა. ტრენინგები ჩაატარეს ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის უმაღლესი განათლების იეჰუდა ელკანას ცენტრის ექსპერტებმა - პუშა ნასტასემ (Pusa Nastase - the Yehuda Elkana Center for Higher Education) და მატიაშ საბომ (Matyas Szabo - the Yehuda Elkana Center for Higher Education).

„იეჰუდა ელკანას უმაღლესი განათლების ცენტრი“ (the Yehuda Elkana Center for Higher Education) არის ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის (CEU) კვლევითი ცენტრი, რომელიც უმაღლესი განათლების საერთაშორისო ექსპერტებთან და მკვლევარებთან ერთად მუშაობს განათლების პოლიტიკის, პროფესიული განვითარების პროგრამებისა და საკონსულტაციო ინიციატივების შემუშავებაზე.

ტრენინგები მიზნად ისახავდა უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაციის შესახებ მონაწილეთა ცოდნის ამაღლებას, ეროვნულ და ინსტიტუციურ კონტექსტში გამოწვევების გაანალიზებას.

ტრენინგებში მონაწილეობა მიიღეს ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის უნივერსიტეტის, კავკასიის უნივერსიტეტის, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტისა და გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის აკადემიურმა და ადმინისტრაციულმა პერსონალმა.

ტრენინგის 40-მდე მონაწილემ 10 სესიის განმავლობაში იმუშავეს შემდეგ თემებზე: რანჟირება და სტანდარტების დადგენა უმაღლეს განათლებაში, უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა საზღვარგარეთ, საერთაშორისო რეკრუტირების წამახალისებელი და შემაფერხებელი პოლიტიკა, სტუდენტური ცხოვრება და სტუდენტების ხელშეწყობა, საერთაშორისო კურსდამთავრებულთა ქსელების მართვა, კურიკულუმის შექმნის საერთაშორისო სტანდარტები და პრინციპები, თვითშეფასება და ჯგუფური პროექტები.