სამსახურში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი, კონკურსის შედეგები, შედეგების გასაჩივრების წესი და პროცედურა

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
სამსახურში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი, კონკურსი 1.5.2019
სამსახურში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი, კონკურსი 5.10.2018
სამსახურში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი, კონკურსის შედეგები, შედეგების გასაჩივრების წესი და პროცედურა 20.4.2018
სამსახურში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი, კონკურსი 12.4.2018
ცენტრში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი და შედეგები 2017 20.9.2017
ცენტრში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი და შედეგები 2016 20.9.2017
ცენტრში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი და შედეგები 2015 20.9.2017