სამსახურში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი, კონკურსის შედეგები, შედეგების გასაჩივრების წესი და პროცედურა

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
ცენტრში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი და შედეგები 2017 20.9.2017
ცენტრში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი და შედეგები 2016 20.9.2017
ცენტრში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი და შედეგები 2015 20.9.2017