ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ 2018 წელი 9 თვე 5.10.2018
ინფორმაცია 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ 12.4.2018
ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ პირველი კვარტალი 4.4.2018
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია 24.5.2016