სამსახურის მიერ გაცემული გრანტების შესახებ ინფორმაცია

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
სამსახურის მიერ გაცემული გრანტების შესახებ ინფორმაცია 24.5.2016