სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ ინფორმაცია

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული