2024-2025 აკადემიური წლის ფულბრაიტის სამაგისტრო სასტიპენდიო პროგრამა

განათლების საერთაშორისო ცენტრის სასტიპენდიო პროგრამები

აშშ-ის საელჩო საქართველოში აცხადებს საბუთების მიღებას 2024-2025 აკადემიური წლის ფულბრაიტის სამაგისტრო სასტიპენდიო პროგრამაზე (2024-2025 Fulbright Graduate Student Program). სასტიპენდიო პროგრამა ითვალისწინებს აშშ-ის უნივერსიტეტების სამაგისტრო პროგრამზე სწავლის სრულ დაფინანსებას ყველა აკადემიური მიმართულებით, მათ შორის ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით. 


ფულბრაიტის სტიპენდია წარმოადგენს აშშ-ის მთავრობის ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ სტიპენდიას. ფულბრაიტის სამაგისტრო სასტიპენდიო პროგრამის კანდიდატთა შერჩევა ეფუძნება ღია კონკურსის წესს რომელიც ხორციელდება საქართველოში აშშ-ს საელჩოს - საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების მიერ. ფულბრაიტის სამაგისტრო სასტიპენდიო პროგრამის კანდიდატთა შერჩევას აწარმოებს საქართველოში აშშ-ის საელჩო და სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი.  


ფულბრაიტის სამაგისტრო სასტიპენდიო პროგრამის მთავარი დამფინანსებელია აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის საგანმანათლებლო და კულტურის საკითხთა ბიურო. პროგრამის თანადამფინანსებელია საქართველოს მთავრობა, საქართველოს ბანკი და "ჯორჯიან კაპიტალი". პროგრამა ხორციელდება უილიამ ფულბრაიტის უცხოური სასტიპენდიო საბჭოს რეგულაციებით. აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის საგანმანათლებლო და კულტურის საკითხთა ბიუროსთან გაფორმებული შეთანხმების საფუძველზე განათლების საერთაშორისო ინსტიტუტი (Institute of International Education, New York, U.S.A.) თანამშრომლობს აშშ-ის უნივერსიტეტების ფართო სპექტრთან, რათა უზრუნველყოს ფულბრაიტის შერჩეული კანდიდატებისთვის ყველაზე შესაფერისი აკამედიური პროგრამის მოძებნა. 

 
განაცხადების მიღება იწყება 2023 წლის 1 მაისს და მთავრდება 2023 წლის 1 აგვისტოს (18:00). 


მონაწილეობის მისაღებად, დაინტერესებულმა კანდიდატებმა, რომლებიც აკმაყოფილებენ ზემოთ ჩამოთვლილ კრიტერიუმებს, უნდა შეავსონ ელექტრონული აპლიკაცია. ფულბრაიტის სამაგისტრო პროგრამის ელექტრონული აპლიკაცია ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე - https://apply.iie.org/ffsp2024 

 

 

 

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

 

განმცხადებლები უნდა იყვნენ საქართველოს მოქალაქეები ან ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტის მფლობელები აფხაზეთიდან (საქართველო) ან ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქიდან (საქართველო);


განმცხადებლებს უნდა ჰქონდეთ დასრულებული საბაკალავრო სწავლების საფეხური;


განმცხადებლები უნდა ფლობდნენ ზეპირ და წერით ინგლისურს იმ დონეზე, რომელიც მათ საშუალებას მისცემს ისწავლონ აშშ-ში სამაგისტრო პროგრამაზე;


განმცხადებლები უნდა აკმაყოფილებნენ J-1 ვიზის მოთხოვნებს, მათ შორის, სტიპენდიანტი უნდა დაბრუნდეს საქართველოში მინიმუმ 2 წლით სწავლის დასრულების შემდეგ;


აშშ-ში სწავლის დაწყებამდე, განმცხადებელმა დამაკმაყოფილებლად უნდა გაიარონ სამედიცინო შემოწმება;


სტუდენტებს, რომლებიც უკვე სწავლობენ აშშ-ის ერთ-ერთ უნივერსიტეტში სამაგისტრო პროგრამაზე, არ შეუძლიათ გააკეთონ განაცხადი;


მწვანე ბარათის, აშშ-ის ორმაგი მოქალაქეობის მფლობელებს ან სხვა პირებს, რომლებსაც სხვა გზით სურთ აშშ-ში მუდმივი საცხოვრებლის მოპოვება, არ შეუძლიათ განაცხადის გაკეთება.

 

სავალდებულო მოთხოვნები

 

3 რეკომენდაცია - პედაგოგებისგან, უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლებისგან ან სამუშაო ადგილიდან ხელმძღვანელი პირისგან (მონაწილეებმა რეკომენდატორები უნდა დაარეგისტრირონ ელექტრონულ სააპლიკაციო სისტემაში).


დიპლომის ასლი საშუალო სკოლის შემდგომი ყველა საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან და შესაბამისი თარგმანი ინგლისურ ენაზე (შესაძლებელია თარგმანი იყოს არაოფიციალური, შესრულებული განმცხადებლის მიერ);


ნიშნების ფურცლის ასლი საშუალო სკოლის შემდგომი ყველა საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან და შესაბამისი თარგმანი ინგლისურ ენაზე (შესაძლებელია თარგმანი იყოს არაოფიციალური, შესრულებული განმცხადებლის მიერ)


CV/რეზიუმე - PDF ფორმატში, არ უნდა აღემატებოდეს 4 გვერდს.

 

 

დამატებითი მოთხოვნები

 

განმცხადებლებს სოციალურ მეცნიერებებში, ჟურნალისტიკაში და ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში შეუძლიათ დამატებით წარმოადგინონ კვლევა, დაბეჭდილი სტატია ან სხვა ნაშრომი, თუ მათ მიაჩნიათ, რომ ეს გააძლიერებს მათ განაცხადს;


განმცხადებლებმა სახვით და საშემსრულებლო ხელოვნების სფეროებში უნდა წარმოადგინონ სადემონსტრაციო ნაშრომი - მხატვრული ნამუშევრების პორტფოლიო, ვიდეო კლიპი, ფილმი, მუსიკალური ნაწარმოების აუდიო ჩანაწერი და ა.შ.;


განმცხადებლებს, რომლებიც წარადგენენ განაცხადს საშემსრულებლო ხელოვნებაში, შეიძლება ჩაუტარდეთ მოსმენა.


Transcript release form - ეხება ნიშნების ფურცელს რომელიც გაცემულია აშშ - ს უმაღლესი სასწავლებლის  მიერ (თუ კანდიდატი აშშ-ს უნივერსიტეტში სწავლობდა).

 

 

შერჩევის პროცესი

 

1 ფაზა - აგვისტო: საკვალიფიკაციო და ფორმალური მოთხოვნების შემოწმება - მოცემულ ეტაპზე ფასდება, თუ რამდენად აკმაყოფილებენ წარმოდგენილი განაცხადები საკვალიფიკაციო და ფორმალურ მოთხოვნებს. განმცხადებლები, რომლებიც არ აკმაყოფილებენ საკვალიფიკაციო და/ან ფორმალურ მოთხოვნებს, არ გადადიან შერჩევის მეორე ეტაპზე;


2 ფაზა - სექტემბერი: განცხადებების შინაარსობრივი შემოწმება - ამ ეტაპზე ხდება განცხადებების შინაარსობრივი შემოწმება, რომლის შედეგად ხდება გასაუბრების ეტაპზე დასაშვები პირების გამოვლენა;


3 ფაზა - სექტემბერი/ოქტომბერი: გასაუბრება - ამ ეტაპზე ხდება შერჩეულ კანდიდატებთან გასაუბრება და ნახევარფინალისტების გამოვლენა. გასაუბრება ჩატარდება აშშ-ის საელჩოში.
 
შერჩევის ყველა ფაზა ჩატარდება ორეროვნული შესარჩევი კომისიის მიერ, რომელსაც აყალიბებს აშშ-ის საელჩო საქართველოში და რომელიც შედგება საელჩოს, სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის, ფულბრაიტის ყოფილი სტიპენდიანტების, საქართველოს ბანკისა და Georgia Capital-სგან.
 
2023 წლის ოქტომბერში ნახევარფინალისტებს მოეთხოვებათ ჩააბარონ შემდეგი სტანდარტული ტესტები:
 

TOEFL – IBT მინიმუმ 80 ქულა; PBT მინიმუმ 550 ქულა. რეკომენდირებულია IBT 100 ქულა (PBT 600 ქულა) ყველა აკადემიურ მიმართულებაში. . სამართალში მინიმალური მოთხოვნაა IBT 100 ქულა.
GRE – სავალდებულოა ყველა სფეროში, გარდა სამართლისა;
GMAT – სავალდებულოა ბიზნესის ადმინისტრირებისთვის სფეროსთვის.
 
განათლების საერთაშორისო ინსტიტუტი გადასცემს კანდიდატების განცხადებებს აშშ- ის უნივერსიტეტებს, რათა მათ განიხილონ მათი შესაბამის უნივერსიტეტებში მიღების საკითხი. კანდიდატებმა თვითონ არ უნდა მიმართონ უნივერსიტეტებს. კანდიდატების უნივერსიტეტებში განაწილების შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის საგანმანათლებლო და კულტურის საკითხთა ბიურო განათლების საერთაშორისო ინსტიტუტის რეკომენდაციის საფუძველზე. საბოლოო შედეგები კანდიდატებს ეცნობებათ 2024 წლის გაზაფხულზე.
 
გაითვალისწინეთ, რომ წარმატებულ განმცხადებლებს, როგორც წესი, არა აქვთ სამაგისტრო საფეხურის განათლება მიღებული აშშ-სა ან ევროპაში, აქვთ გარკვეული სამუშაო გამოცდილება და აქვთ აშკარად გამოკვეთილი ლიდერობის პოტენციალი.


დეტალური ინფორმაცია და ინსტრუქცია იხილეთ ბმულზე: https://ge.usembassy.gov/fulbright-graduate-student-program/

 

 

 

«მაისი 2023»
ორშსამოთხხუთპარშაბკვი
24252627282930
12
გამოცხადდა ფულბრაიტის სამაგისტრო სასტიპენდიო პროგრამა

გამოცხადდა ფულბრაიტის სამაგისტრო სასტიპენდიო პროგრამა

ფულბრაიტის სამაგისტრო სასტიპენდიო პროგრამის ერთ-ერთი პარტნიორი და თანადამფინანსებელია სსიპ განათლების საერთაშორისო ცენტრი. 

Read more
3
სსიპ განათლების საერთაშორისო ცენტრსა და საქართველოს ფრანგულ ინსტიტუტს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი განახლდა

სსიპ განათლების საერთაშორისო ცენტრსა და საქართველოს ფრანგულ ინსტიტუტს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი განახლდა

სსიპ განათლების საერთაშორისო ცენტრსა და საქართველოს ფრანგულ ინსტიტუტს შორის 2023 წლის 3 მაისს ხელი მოეწერა თანამშრომლობის განახლებულ მემორანდუმს საფრანგეთის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მაგისტრატურის საფეხურზე სტიპენდიების ერთობლივად დაფინანსების შესახებ.

Read more
4567
891011121314
15161718
გამოცხადდა სასტიპენდიო პროგრამა France Excellence 2023-2024 საფრანგეთში სწავლის გაგრძელების მსურველთათვის!

გამოცხადდა სასტიპენდიო პროგრამა France Excellence 2023-2024 საფრანგეთში სწავლის გაგრძელების მსურველთათვის!

საქართველოს მოქალაქეებს შესაძლებლობა ეძლევათ მიიღონ სტიპენდია საფრანგეთის უმაღლეს სასწავლებლებში სამაგისტრო საფეხურზე სწავლის გასაგრძელებლად სსიპ განათლების საერთაშორისო ცენტრსა და Institut Français de Géorgie/საქართველოს ფრანგულ ინსტიტუტს შორის გაფორმებული მემორანდუმის საფუძველზე.

Read more
192021
22232425262728
2930311234