მიმდინარე პროგრამები - 2018-2019


1. სად უნდა გავიაროთ რეგისტრაცია?

კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად 2018 წლის  25 აპრილიდან  2018 წლის  25  მაისის ჩათვლით (19:00 სთ-მდე თბილისის დროით) შეგიძლიათ გაიაროთ რეგისტრაცია შემდეგ ელ. მისამართზე: https://app.iec.gov.ge/

2. რა საკონკურსო ეტაპებს გადის კონკურსანტი?

კონკურსი შედგება შემდეგი ეტაპებისგან:

  • კონკურსის ვადებში ელექტრონულ სისტემაში დარეგისტრირება და განაცხადის ფორმის შევსება;
  • განაცხადისა და წარმოდგენილი დოკუმენტაციის ფორმალური  და შინაარსობრივი    შემოწმება შესაბამისი გამსვლელი ქულის მოსაპოვებლად;
  • კომისიასთან გასაუბრება;

 

3. როდის არის განაცხადის წარმოდგენის ბოლო ვადა?

განაცხადის წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2018 წლის 25 მაისის 19:00 საათი.

4. შემიძლია, თუ არა განაცხადის რედაქტირება?

ელექტრონული სარეგისტრაციო ფორმა კონკურსანტს საშუალებას აძლევს განაცხადი ეტაპობრივად შეავსოს ან/და შეცვალოს საკონკურსო ვადის ამოწურვამდე.
რედაქტირების შემდეგ ხელახლა უნდა გადმოიგზავნოს განაცხადი საკონკურსო ვადის ამოწურვამდე.
განაცხადი და შესაბამისი დოკუმენტაცია (მათ შორის რეკომენდაცია) 25 მაისის 19:00 სთ-ის ჩათვლით უნდა აიტვირთოს ელექტრონულ სარეგისტრაციო სისტემაში. საკონკურსო ვადის ამოწურვისთანავე ელექტრონული სარეგისტრაციო სისტემა იხურება და კონკურსანტი ვეღარ შეძლებს განაცხადის  რედაქტირებას.

 

5. მიმდინარე  პროგრამის ფარგლებში ხდება თუ არა ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის დაფინანსება?

მიმდინარე პროგრამები არ უზრუნველყოფს ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის დაფინანსებას.

6. როგორია დაფინანსების გაცემის წესი?

დაფინანსება გაიცემა კონკურსის წესით, ერთი აკადემიური წლისთვის.

 

7. განაცხადის წარმოდგენის ვადის დასრულების შემდეგ რა პროცედურებს გადის კონკურსანტი?

განაცხადის წარმოდგენის ვადის დასრულების შემდეგ იწყება კონკურსანტების შერჩევის პროცედურა:

  • ადმინისტრაციული (ფორმალური) შემოწმება;
  • განაცხადისა და თანდართული დოკუმენტების ხარისხობრივი (შინაარსობრივი) შეფასება;
  • კომისიასთან გასაუბრება;

8. შეუძლია თუ არა დაინტერესებულ პირს ცენტრში კონსულტაციის მიღება?

განათლების საერთაშორისო ცენტრის მიმდინარე პროგრამებთან დაკავშირებით საინფორმაციო შეხვედრები გაიმართება 25 აპრილიდან 25 მაისის ჩათვლით ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 14:00-დან 16:00 საათამდე.  მისამართი: ი.ჭავჭავაძის გამზირი 7, მეორე სართული.