მისამართი

თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზირი 7,
მეორე სართული

ელ.ფოსტა

info-iec@iec.gov.ge

საინფორმაციო ხაზის ნომერი

0322 97 01 97