შეხვედრა სტუდენტებთან

15 ნოემ 2017
14 ნოემბერს განათლების საერთაშორისო ცენტრის დირექტორი ნინო ჭელიძე  ამავე ცენტრის სტიპენდიატის ასოც. პროფ. დოქ. ნინო კერესელიძის მოწვევით შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტს ეწვია. 

სტუმარს ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის რექტორმა, პროფ. დოქ. ილიას ჩილოჭლუმ, უმასპინძლა.

გაიმართა ნინო ჭელიძის საჯარო ლექცია სტუდენტებთან თემაზე „საერთაშორისო განათლება და ინტერნაციონალიზაცია.“ ინტერაქტიულმა სახის საჯარო ლექციამ დიდი ინტერესი გამოიწვია როგორც მსოფლიოს წამყვან უნივერსიტეტებში სტიპენდიით სწავლის,  ასევე საზღვარგარეთ კვალიფიკაციის ამაღლებით დაინტერესებულ აკადემიურ და ადმინისტრაციულ პერსონალსა და საუნივერსიტეტო მხარდაჭერის პროგრამაში ჩართვის მსურველებს შორის.