სამსახურის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
2017 წლის 6 თვის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 1.6.2017
2016 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 1.6.2017
ბიუჯეტი 24.5.2016