სამსახურის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
2018 გეგმა დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 30.1.2019
დამტკიცებული და დაზუსტებული 9 თვე 5.10.2018
პირველი კვარტალი დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 4.4.2018
2017 წლის 6 თვის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 1.6.2017
2016 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 1.6.2017
ბიუჯეტი 24.5.2016