საზოგადოებრივი ინტერესის შემცველი ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები

 

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
ბრძანება N205992 სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის სასტიპენდიო პროგრამის - „სასტიპენდიო პროგრამები უნგრეთში „Stipendium Hungaricum“ 2024-2025“ საერთაშორისო საკონკურსო კომისიის შემადგენლობისა და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ სსიპ განათლების საერთაშორისო ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის 2024 წლის 2 თებერვლის N107021 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 23.02.2024
ბრძანება N184799 სსიპ - სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის სასტიპენდიო პროგრამის - „სასტიპენდიო პროგრამები უნგრეთში „Stipendium Hungaricum“ 2024-2025“ საერთაშორისო საკონკურსო კომისიის შემადგენლობისა და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ სსიპ განათლების საერთაშორისო ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის 2024 წლის 2 თებერვლის N107021 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 23.02.2024
ბრძანება N107021 სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის სასტიპენდიო პროგრამის - „სასტიპენდიო პროგრამები უნგრეთში „Stipendium Hungaricum“ 2024-2025“ საერთაშორისო საკონკურსო კომისიის შემადგენლობისა და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ 15.02.2024
ბრძანება N46116 სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის სასტიპენდიო პროგრამა „Stipendium Hungaricum“-ის ფარგლებში წარმატებულ სტიპენდიანტთათვის სახელმწიფო გრანტის მიმნიჭებელი კომისიის შემადგენლობისა და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ 22.01.2024
ბრძანება N28090 სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის სასტიპენდიო პროგრამის - „სამაგისტრო პროგრამები საფრანგეთში France Excellence 2024-2025“ დამტკიცების შესახებ 15.01.2024
ბრძანება N28090 სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის სასტიპენდიო პროგრამის - „სამაგისტრო პროგრამები საფრანგეთში France Excellence 2024-2025“ დამტკიცების შესახებ - დანართი 1 15.01.2024
ბრძანება N1743622 სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის სასტიპენდიო პროგრამის - „საზღვარგარეთ კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა 2023-2024“ მეორედ გამოცხადების შესახებ სსიპ განათლების საერთაშორისო ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის 2023 წლის 6 ოქტომბრის №1322421 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 22.12.2023
ბრძანება N1615884 სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის სასტიპენდიო პროგრამის - „საზღვარგარეთ კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა 2023-2024“ მეორედ გამოცხადების შესახებ სსიპ განათლების საერთაშორისო ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის 2023 წლის 6 ოქტომბრის №1322421 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 28.11.2023
ბრძანება N1549441 სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის სასტიპენდიო პროგრამის - „სასტიპენდიო პროგრამები უნგრეთში „Stipendium Hungaricum” ფარგლებში კონკურსში გამარჯვებულ პირთათვის ცენტრის მიერ დაფინანსების წესის დამტკიცების შესახებ 16.11.2023
ბრძანება N1550096 სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის სასტიპენდიო პროგრამის - „საზღვარგარეთ კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა 2023-2024“ (მეორედ გამოცხადება) და ქვეპროგრამის „საზღვარგარეთ კვალიფიკაციის ამაღლება განათლების ადმინისტრირების მიმართულებით" საკონკურსო კომისიის შემადგენლობისა და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ 15.11.2023
ბრძანება N1550049 სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის სასტიპენდიო პროგრამის - „საზღვარგარეთ კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა 2023-2024“ (მეორედ გამოცხადება) და ქვეპროგრამის „საზღვარგარეთ კვალიფიკაციის ამაღლება განათლების ადმინისტრირების მიმართულებით" ფარგლებში დამტკიცებული კომისიის მიერ კონკურსანტთა შერჩევის მიზნით შეფასების კრიტერიუმების/ფორმების დამტკიცების შესახებ 15.11.2023
ბრძანება N1550049 სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის სასტიპენდიო პროგრამის - „საზღვარგარეთ კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა 2023-2024“ (მეორედ გამოცხადება) და ქვეპროგრამის „საზღვარგარეთ კვალიფიკაციის ამაღლება განათლების ადმინისტრირების მიმართულებით" ფარგლებში დამტკიცებული კომისიის მიერ კონკურსანტთა შერჩევის მიზნით შეფასების კრიტერიუმების/ფორმების დამტკიცების შესახებ. დანართი 15.11.2023
ბრძანება N1549794 სსიპ - სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის სასტიპენდიო პროგრამის - „სასტიპენდიო პროგრამები უნგრეთში „Stipendium Hungaricum” 2024-2025“ დამტკიცების შესახებ 15.11.2023
ბრძანება N1549794 სსიპ - სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის სასტიპენდიო პროგრამის - „სასტიპენდიო პროგრამები უნგრეთში „Stipendium Hungaricum” 2024-2025“ დამტკიცების შესახებ. დანართი 1 15.11.2023
ბრძანება 1501542 სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის სასტიპენდიო პროგრამის - „საზღვარგარეთ კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა 2023-2024“ მეორედ გამოცხადების შესახებ სსიპ განათლების საერთაშორისო ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის 2023 წლის 6 ოქტომბრის №1322421 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 06.11.2023
ბრძანება N1322421 სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის სასტიპენდიო პროგრამის - „საზღვარგარეთ კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა 2023-2024“ მეორედ გამოცხადების შესახებ 09.10.2023
ბრძანება N1322421 სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის სასტიპენდიო პროგრამის - „საზღვარგარეთ კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა 2023-2024“ მეორედ გამოცხადების შესახებ. დანართი 1 09.10.2023
ბრძანება N1322421 სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის სასტიპენდიო პროგრამის - „საზღვარგარეთ კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა 2023-2024“ მეორედ გამოცხადების შესახებ. დანართი 2 09.10.2023
ბრძანება N1024024 სასტიპენდიო პროგრამის - „საერთაშორისო სახელოვნებო აკადემიური პროგრამები 2023-2024“ საკონკურსო კომისიის შემადგენლობისა და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის 2023 წლის 11 მაისის N534604 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 23.08.2023
ბრძანება N1024023 სასტიპენდიო პროგრამის „აკადემიური პროგრამები სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2023-2024” შესარჩევი კომისიის შემადგენლობისა და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ სსიპ განათლების საერთაშორისო ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის 2023 წლის 25 მაისის N600401 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 23.08.2023
ბრძანება N1024021 სასტიპენდიო პროგრამის - „აკადემიური პროგრამები იტალიაში 2023-2024“ საკონკურსო კომისიის შემადგენლობისა და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ სსიპ განათლების საერთაშორისო ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის 2023 წლის 8 ივნისის N663485 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 23.08.2023
ბრძნება N1024019 სასტიპენდიო პროგრამის - „სამაგისტრო პროგრამები საფრანგეთში France Excellence 2023-2024“ საერთაშორისო საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ სსიპ განათლების საერთაშორისო ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის 2023 წლის 13 ივნისის N686521 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 23.08.2023
ბრძანება N1024017 სასტიპენდიო პროგრამის - - „საერთაშორისო სამაგისტრო პროგრამები 2023-2024“ საკონკურსო კომისიის შემადგენლობისა და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ სსიპ განათლების საერთაშორისო ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის 2023 წლის 17 მაისის N557023 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 23.08.2023
ბრძანება N1024011 სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის სასტიპენდიო პროგრამების ფარგლებში გრანტის მფლობელთა განაცხადების განმხილველი კომისიის შემადგენლობისა და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ ბრძანებაში ცვლილების და დამატების შეტანის შესახებ 23.08.2023
ბრძანება N1019124 - სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის სასტიპენდიო პროგრამის - „სტიპენდია უნგრეთის მოქალაქეებისათვის 2023- 2024“ დამტკიცების შესახებ 22.08.2023
ბრძანება N940888 - სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის 2023-2024 სასწავლო წლის სასტიპენდიო პროგრამების ფარგლებში რეზერვის სტატუსის მქონე კონკურსანტებისთვის დაფინანსების მინიჭების კომისიის შემადგენლობისა და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ 28.07.2023
ბრძანება N909933 სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის სასტიპენდიო პროგრამების ფარგლებში გრანტის მფლობელთა განაცხადების განმხილველი კომისიის შემადგენლობისა და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ 20.07.2023
ბრძანება N892920 - სსიპ განათლების საერთაშორისო ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის 2023 წლის 17 მაისის N557023 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 17.07.2023
ბრძანება N892915 - სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის 2023 წლის 11 მაისის N534589 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 17.07.2023
ბრძანება N892910 - სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის 2023 წლის 11 მაისის N534604 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 17.07.2023
ბრძანება N893217 - სსიპ განათლების საერთაშორისო ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის 2023 წლის 13 ივნისის N686521 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 17.07.2023
ბრძანება N893216 - სსიპ განათლების საერთაშორისო ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის 2023 წლის 8 ივნისის N663485 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 17.07.2023
ბრძანება N893215 სსიპ განათლების საერთაშორისო ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის 2023 წლის 25 მაისის N600401 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 17.07.2023
ბრძანება N879569 - გრანტის მფლობელთა მიერ მომდევნო აკადემიური წლისათვის დაფინანსების გაგრძელების მოთხოვნის მიზნით წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხისა და განაცხადების მიღების ვადის დამტკიცების შესახებ 13.07.2023
ბრძანება N819218 სამაგისტრო პროგრამები საფრანგეთში France Excellence 2023-2024“ საერთაშორისო საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის 2023 წლის 13 ივნისის N686521 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ 04.07.2023
N790056 სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის სასტიპენდიო პროგრამის - „აკადემიური პროგრამები იტალიაში 2023-2024“ დამტკიცების შესახებ სსიპ განათლების საერთაშორისო ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის 2023 წლის 15 მარტის N293442 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 29.06.2023
ბრძანება N790231 სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის სასტიპენდიო პროგრამის - „სამაგისტრო პროგრამები საფრანგეთში France Excellence 2023-2024“ დამტკიცების შესახებ სსიპ განათლების საერთაშორისო ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის 2023 წლის 17 მაისის N556310 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 29.06.2023
ბრძანება N718770 - სასტიპენდიო პროგრამის - საერთაშორისო სამაგისტრო პროგრამები 2023-2024 საკონკურსო კომისიის შემადგენლობისა და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ N557023 ბრძანებაში ცვლილება 20.06.2023
ბრძანება N706780; სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის სასტიპენდიო პროგრამის - საზღვარგარეთ კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა 2023-2024 დამტკიცების შესახებ N237703 ბრძანებაში ცვლილებები 20.06.2023
ბრძანება N706771; სსიპ განათლების საერთაშორისო ცენტრის სასტიპენდიო პროგრამის - საერთაშორისო სახელოვნებო აკადემიური პროგრამები 2023-2024 დამტკიცების შესახებ N239778 ბრძანებაში ცვლილებები 20.06.2023
ბრძანება N706767; სსიპ განათლების საერთაშორისო ცენტრის სასტიპენდიო პროგრამის საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამები 2023-2024 დამტკიცების შესახებ N236837 ბრძანებაში ცვლილებები 20.06.2023
ბრძანება N704855 „სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის სასტიპენდიო პროგრამის - „საერთაშორისო სამაგისტრო პროგრამები 2023-2024“ სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის 2023 წლის 28 თებერვლის N235709 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ 19.06.2023
ბრძანება N691507 სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის გასული წლების სასტიპენდიო პროგრამების ფარგლებში გრანტის მფლობელთა მიერ მომდევნო აკადემიური წლისათვის დაფინანსების გაგრძელების მოთხოვნის მიზნით წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხისა და განაცხადების მიღების ვადის დამტკიცების შესახებ 15.06.2023
ბრძანება N691507, დანართი -1 15.06.2023
ბრძანება N686521 სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის სასტიპენდიო პროგრამის - „სამაგისტრო პროგრამები საფრანგეთში France Excellence 2023-2024“ საერთაშორისო საკონკურსო კომისიის შემადგენლობისა და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ 15.06.2023
ბრძანება N686114 სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის სასტიპენდიო პროგრამის - „სამაგისტრო პროგრამები საფრანგეთში France Excellence 2023-2024“ ფარგლებში დამტკიცებული კომისიის მიერ კონკურსანტთა შერჩევის მიზნით შეფასების კრიტერიუმების/ფორმების დამტკიცების შესახებ 15.06.2023
ბრძანება N663485 სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის სასტიპენდიო პროგრამის - „აკადემიური პროგრამები იტალიაში 2023-2024“ საკონკურსო კომისიის შემადგენლობისა და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ 09.06.2023
ბრძანება N645450 სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის სასტიპენდიო პროგრამის - „სამაგისტრო პროგრამები საფრანგეთში France Excellence 2023-2024“ ფარგლებში წარმოდგენილი განცხადების განხილვისა და ხარვეზის დადგენის წესი 06.06.2023
ბრძანება N645450, დანართი - 1 06.06.2023
ბრძანება N600401 - სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის სასტიპენდიო პროგრამის „აკადემიური პროგრამები სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2023-2024” შესარჩევი კომისიის შემადგენლობისა და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ. 25.05.2023
ბრძანება N556763 - სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის სასტიპენდიო პროგრამის - „საზღვარგარეთ კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა 2023-2024“ საკონკურსო კომისიის შემადგენლობისა და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ 18.05.2023
ბრძანება N557023 - სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის სასტიპენდიო პროგრამის - - „საერთაშორისო სამაგისტრო პროგრამები 2023-2024“ საკონკურსო კომისიის შემადგენლობისა და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ 18.05.2023
ბრძანება N556310 - სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის სასტიპენდიო პროგრამის - „სამაგისტრო პროგრამები საფრანგეთში France Excellence 2023-2024“ დამტკიცების შესახებ 17.05.2023
ბრძანება N556310, დანართი - 1 17.05.2023
ბრძანება N534589 - სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის სასტიპენდიო პროგრამის - „საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამები 2023-2024” საკონკურსო კომისიის შემადგენლობისა და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ 15.05.2023
ბრძანება N534604 - სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის სასტიპენდიო პროგრამის - „საერთაშორისო სახელოვნებო აკადემიური პროგრამები 2023-2024“ საკონკურსო კომისიის შემადგენლობისა და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ 15.05.2023
ბრძანება N501596, სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის სასტიპენდიო პროგრამების - „საერთაშორისო სამაგისტრო პროგრამები 2023-2024“, „საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამები 2023-2024”, „საერთაშორისო სახელოვნებო აკადემიური პროგრამები 2023-2024“, „საზღვარგარეთ კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა 2023-2024“, „აკადემიური პროგრამები სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2023-2024“ და „აკადემიური პროგრამები იტალიაში 2023-2024“ ფარგლებში დამტკიცებული კომისიის მიერ კონკურსანტთა შერჩევის მიზნით შეფასების კრიტერიუმები/ფორმები 05.05.2023
ბრძანება N501596, დანართი - 1 05.05.2023
ბრძანება N437415 სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის სასტიპენდიო პროგრამების - „საერთაშორისო სამაგისტრო პროგრამები 2023-2024“, „საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამები 2023-2024”, „საერთაშორისო სახელოვნებო აკადემიური პროგრამები 2023-2024“, „საზღვარგარეთ კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა 2023-2024“, „აკადემიური პროგრამები სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2023-2024“ და „აკადემიური პროგრამები იტალიაში 2023-2024“ ფარგლებში საკონკურსო კომისიის შერჩევის წესი 21.04.2023
ბრძანება N437191, სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის სასტიპენდიო პროგრამების - „საერთაშორისო სამაგისტრო პროგრამები 2023-2024“, „საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამები 2023-2024”, „საერთაშორისო სახელოვნებო აკადემიური პროგრამები 2023-2024“, „საზღვარგარეთ კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა 2023-2024“, „აკადემიური პროგრამები სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2023-2024“ და „აკადემიური პროგრამები იტალიაში 2023-2024“ ფარგლებში წარმოდგენილი განცხადების განხილვისა და ხარვეზის დადგენის წესი 21.04.2023
ბრძანება N437191, დანართი - 1 21.04.2023
ბრძანება N293712 სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის სასტიპენდიო პროგრამის - „აკადემიური პროგრამები სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2023-2024” დამტკიცების შესახებ ; 15.03.2023
ბრძანება N293712, დანართი - 1 15.03.2023
ბრძანება N235709; საერთაშორისო სამაგისტრო პროგრამები 2023-2024" 01.03.2023
ბრძანება N235709, დანართი - 1 01.03.2023
ბრძანება N236837, „საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამები 2023-2024” 01.03.2023
ბრძანება N236837, დანართი - 1 01.03.2023
ბრძანება N237703, „საზღვარგარეთ კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა 2023-2024“ 01.03.2023
ბრძანება N237703, დანართი - 1 01.03.2023
ბრძანება N239778, „საერთაშორისო სახელოვნებო აკადემიური პროგრამები 2023-2024“ 01.03.2023
ბრძანება N239778, დანართი - 1 01.03.2023
ბრძანება N138887, სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის სასტიპენდიო პროგრამის - „სასტიპენდიო პროგრამები უნგრეთში „Stipendium Hungaricum 2023-2024“ ფარგლებში დამტკიცებული კომისიის მიერ კონკურსანტთა შერჩევის მიზნით შეფასების კრიტერიუმების/ფორმების დამტკიცების თაობაზე 10.02.2023
ბრძანება N138887, დანართი - 1 10.02.2023
ბრძანება N138356 სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის სასტიპენდიო პროგრამის - „სასტიპენდიო პროგრამები უნგრეთში „Stipendium Hungaricum” 2023-2024“ ფარგლებში წარმოდგენილი განაცხადების განხილვისა და ხარვეზის დადგენის წესის შესახებ" 2023 წლის 24 იანვრის N72157 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 07.02.2023
ბრძანება N105188,  სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის სასტიპენდიო პროგრამის - „სასტიპენდიო პროგრამები უნგრეთში „Stipendium Hungaricum“ 2023-2024“ საერთაშორისო საკონკურსო კომისიის შემადგენლობისა და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ 02.02.2023
ბრძანება N104283,  სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის სასტიპენდიო პროგრამის - „სასტიპენდიო პროგრამები უნგრეთში “Stipendium Hungaricum” 2023-2024” საერთაშორისო საკონკურსო კომისიის შერჩევის წესი 02.02.2023
ბრძანება N72157,  სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის სასტიპენდიო პროგრამის - „სასტიპენდიო პროგრამები უნგრეთში „Stipendium Hungaricum” 2023-2024“ ფარგლებში წარმოდგენილი განაცხადების განხილვისა და ხარვეზის დადგენის წესი 25.01.2023
ბრძანება N72157, დანართი - 1 25.01.2023
ბრძანება N1525012, 2022 წლის 27 აპრილის N20-22 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 30.11.2022
ბრძანება N31996689, სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის სასტიპენდიო პროგრამის - „სასტიპენდიო პროგრამები უნგრეთში „Stipendium Hungaricum” 2023-2024“ დამტკიცების შესახებ 17.11.2022
ბრძანება N31996689, დანართი -1 17.11.2022
ბრძანება N1040722, ცვლილება სამაგისტრო პროგრამები საფრანგეთში 2022-2023 კომისიის შემადგენლობაში 12.09.2022
ბრძანება N548429, მიმდინარე გრანტის მფლობელებისთვის 27.05.2022
ბრძანება N548429,დანართი-1 27.05.2022
ბრძანება N532100 აკადემიური პროგრამები სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2022-2023-ის კომისია 24.05.2022
ბრძანება N481950, სტიპენდია უნგრელი სტუდენტებისა და მკვლევარებისთვის - 2022 13.05.2022
ბრძანება N481950, დანართი-1 13.05.2022
ბრძანება N22-22, სამაგისტრო პროგრამის კომისია 28.04.2022
ბრძანება N21-22, სახელოვნებო პროგრამის კომისია 28.04.2022
ბრძანება N20-22, სადოქტორო პროგრამის კომისია 28.04.2022
ბრძანება N19-22, კვალიფიკაციის პროგრამის კომისია 28.04.2022
ბრძანება N18-22, აკადემიური პროგრამები სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2022-2023 18.04.2022
ბრძანება N16-22, იტალიის კომისიის ცვლილება 05.04.2022
ბრძანება N14-22, იტალიის პროგრამის კომისია 30.03.2022
ბრძანება N12-22, იტალიის პროგრამის ცვლილება 14.03.2022
ბრძანება N11-22, საფრანგეთის პროგრამის კომისია 21.02.2022
ბრძანება N10-22, ბრძანება იტალიის პროგრამა 08.02.2022
ბრძანება N9-22, ბრძანება სახელოვნებო პროგრამა 08.02.2022
ბრძანება N8-22, ბრძანება კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა 08.02.2022
ბრძანება N7-22, ბრძანება სადოქტორო პროგრამა 08.02.2022
ბრძანება N6-22, ბრძანება სამაგისტრო პროგრამა 08.02.2022
„სასტიპენდიო პროგრამები უნგრეთში „Stipendium Hungaricum“ 2022-2023“ საერთაშორისო საკონკურსო კომისიის შემადგენლობისა და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ 04.02.2022
ბრძანება N1-22, საჯარო ინფორმაციაზე და პროაქტიულის გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირები 20.01.2022
ბრძანება N36-21 სამაგისტრო პროგრამები საფრანგეთში 2022-2023  30.12.2021
ბრძანება N32-21 Stipendium Hungaricum” 2022-2023 15.11.2021
ბრძანება N31-21 საერთაშორისო საკონსულტაციო სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობის დამტკიცება 01.11.2021
ბრძანება N25-21 ტექნიკური შეცდომის გასწორება ბრძანება N24-21-ში 26.07.2021
ბრძანება N24-21 კონკურსანტთა უფლებების დამცველის სამუშაო ჯგუფი 23.07.2021
ბრძანება N23-21 სან დიეგო კომისია 21.06.2021
ბრძანება N22-21 ცვლილება საერთაშორისო სამაგისტრო პროგრამები 2021-2022-ის კომისიაში 21.06.2021
ბრძანება N21-21 სტიპენდია უნგრელი სტუდენტებისა და მკვლევარებისთვის 2021 08.06.2021
ბრძანება N19-21 მიმდინარე გრანტის მფლობელებისთვის დოკუმენტების შესახებ 02.06.2021
ბრძანება N18-21 ცვლილება საერთაშორისო აკადემიური პროგრამები 2021-2022-ის კომისიაში 02.06.2021
ბრძანება N17-21 აკადემიური პროგრამები სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2021-2022 19.05.2021
ბრძანება N15-21 საერთაშორისო სახელოვნებო აკადემიური პროგრამები 2021-2022 - კომისია 18.05.2021
ბრძანება N14-21 საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამები 2021-2022 - კომისია 18.05.2021
ბრძანება N13-21 საერთაშორისო სამაგისტრო პროგრამები 2021-2022 - კომისია 18.05.2021
ბრძანება N12-21 კომისია საფრანგეთი 2021-2022 29.03.2021
ბრძანება N11-21 კომისია იტალია 2021-2022 29.03.2021
ბრძანება N10-21 საერთაშორისო სახელოვნებო აკადემიური პროგრამები 2021-2022 05.02.2021
ბრძანება N9-21 სამაგისტრო პროგრამები საფრანგეთში 2021-2022 04.02.2021
რძანება N8-21 საზღვაგარეთ კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა 2021-2022 04.02.2021
ბრძანება N7-21 აკადემიური პროგრამები იტალიაში 2021-2022 04.02.2021
ბრძანება N6-21 საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამები 2021-2022 04.02.2021
ბრძანება N5-21 საერთაშორისო სამაგისტრო პროგრამები 2021-2022 04.02.2021
ბრძანება სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის სასტიპენდიო პროგრამის - „სასტიპენდიო პროგრამები უნგრეთში „Stipendium Hungaricum“ 2021-2022“ საერთაშორისო საკონკურსო კომისიის შემადგენლობისა და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ 02.02.2021

ბრძანება N42-20, პროგრამის Stipendium Hungaricum 2021-2022 დამტკიცების შესახებ

12.11.2020
ბრძანება N40-20, 1-ლი ივნისის N37-20 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 15.10.2020
39-20 ბრძანება ომბუდსმენი 10.08.2020
ბრძანება N37-20 გრანტის მფლობელთათვის მომდევნო აკადემიური წლისთვის დაფინანსება და საბუთების შესახებ 01.06.2020
ბრძანება N36-20 ცვლილება საერთაშორისო სახელოვნებო აკადემიური პროგრამები 2020-2021 20.05.2020
ბრძანება N35-20 ცვლილება საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამები 2020-2021 20.05.2020
ბრძანება N34-20 ცვლილება საერთაშორისო სამაგისტრო პროგრამები 2020-2021 20.05.2020
ბრძანება აკადემიური პროგრამები სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2020-2021 კომისიის დამტკიცება 18.05.2020
ბრძანება N32-20 საზღვარგარეთ კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა 2020-2021 კომისია 05.05.2020
ბრძანება N31-20 საერთაშორისო სახელოვნებო აკადემიური პროგრამები 2020-2021 კომისია 05.05.2020
ბრძანება N30-20 საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამები 2020-2021 კომისია 05.05.2020
ბრძანება N29-20 საერთაშორისო სამაგისტრო პროგრამები 2020-2021 კომისია 05.05.2020
ბრძანება ცენტრის პროგრამის სტიპენდია უნგრელი სტუდენტებისა და მკვლევარებისათვის დამტკიცების შესახებ 22.04.2020
ბრძანება N26-20 ცვლილება სამაგისტრო პროგრამები საფრანგეთში 2020–2021 კომისიის შემადგენლობა და საქმიანობა 01.04.2020
ბრძანება N24-20 აკადემიური პროგრამები იტალიაში 2020–2021 კომისიის დამტკიცება 12.03.2020
ბრძანება N23-20 პროგრამები სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2020–2021 09.03.2020
ბრძანება N22-20 საფრანგეთის კომისია 05.03.2020
ბრძანება N11-20 აკადემიური პროგრამები იტალიაში 2020-2021 05.02.2020
ბრძანება N10-20 სამაგისტრო პროგრამები საფრანგეთში 2020-2021 05.02.2020
ბრძანება N6-20 საერთაშორისო სამაგისტრო პროგრამები 2020-2021 04.02.2020
ბრძანება N7-20 საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამები 2020-2021 04.02.2020

ბრძანება N8-20 საერთაშორისო სახელოვნებო აკადემიური პროგრამები 2020–2021

04.02.2020
ბრძანება N9-20 საზღვარგარეთ კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა 2020-2021 04.02.2020
ბრძანება სსიპ – განათლების საერთაშორისო ცენტრის სასტიპენდიო პროგრამის – სასტიპენდიო პროგრამები უნგრეთში "Stipendium Hungaricum" 2020–2021" საერთაშორისო საკონკურსო კომისიის შემადგენლობისა და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ 23.01.2020
ბრძანება სასტიპენდიო პროგრამები უნგრეთში Stipendium Hungaricum 2020-2021 21.11.2019
ბრძანება სამაგისტრო პროგრამები საფრანგეთში 2019-2020-ის საკონკურსო კომისიის შემადგენლობისა და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ 4.7.2019
ბრძანება აკადემიური პროგრამები სან-დიეგოს უნივერსიტეტში შესარჩევი კომისიის შემადგენლოა და საქმიანობის წესი 4.7.2019
ბრძანება კომისია აკადემიური პროგრამები იტალიაში 2019-2020 4.7.2019
ბრძანება სასტიპენდიო კონკურსანტთა უფლებების დამცველის სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ, 2019 წელი   24.6.2019
ბრძანება ცვლილება პროგრამის სტიპენდია უნგრელი სტუდენტებისა და მკვლევარებისთვის 2019 20.6.2019
ბრძანება გრანტის მფლობელთა მიერ მომდევნო აკადემიური წლის დაფინანსებაზე 03.6.2019
ბრძანება საზღვარგარეთ კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა 2019-2020 საკონკურსო კომისია 27.5.2019
ბრძანება საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამები 2019-2020 კომისია 16.4.2019
ბრძანება კვალიფიკაციის ამაღლება 2019-2020 11.4.2019
ბრძანება სტიპენდია უნგრელი სტუდენტებისა და მკვლევარებისთვის 2019 11.4.2019
ბრძანება საერთაშორისო სახელოვნებო აკადემიური პროგრამების 2019-2020 კომისიის დამტკიცება 10.4.2019
ბრძანება საერთაშორისო სამაგისტრო პროგრამები 2019-2020 საკონკურსო კომისიის დამტკიცება 10.4.2019
ბრძანება ცვლილება საფრანგეთის პროგრამაში ბრძანება N2-19-ში 31.1.2019
ბრძანება საერთაშორისო სამაგისტრო პროგრამები 2019-2020 31.1.2019
ბრძანება საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამები 2019-2020 31.1.2019
ბრძანება საერთაშორისო სახელოვნებო აკადემიური პროგრამები 2019-2020 31.1.2019
ბრძანება აკადემიური პროგრამები სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2019-2020 28.1.2019
ბრძანება აკადემიური პროგრამები იტალიაში 2019-2020 28.1.2019
ბრძანება სამაგისტრო პროგრამები საფრანგეთში 2019-2020 28.1.2019
ბრძანება „სასტიპენდიო პროგრამები უნგრეთში 2019-20 კომისიის შემადგენლობისა და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ" 23.1.2019
ბრძანება სასტიპენდიო პროგრამები უნგრეთში დამტკიცების შესახებ 14.12.2018
ბრძანება სამაგისტრო პროგრამები საფრანგეთში 2018-2019-ის 2018 წლის 18 იანვრის ბრძანება N4-18-ში ცვლილების შესახებ 21.8.2018
ბრძანება ცენტრის სასტიპენდიო პროგრამების კონკურსანტთა უფლებების დამცველის სამუშაო აღწერილობისა და სასტიპენდიო პროგრამების კონკურსანტთა უფლებების დამცველის სამუშაო ჯგუფის საქმიანობის წესის დამტკიცების და2017 წლის 13 ივლისის ბრძანების N34-17 ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 5.7.2018
ბრძანება სასტიპენდიო კონკურსანტთა უფლებების დამცველის სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ 5.7.2018
ბრძანება ცენტრის პროგრამების ფარგლებში გრანტის მფლობელთა მიერ მომდევნო აკადემიური წლისათვის დაფინანსების მოთხოვნის შემთხვევაში წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხისა და განცხადების მიღების ვადის დამტკიცების შესახებ 4.6.2018
ბრძანება "საერთაშორისო სამაგისტრო პროგრამები 2018-2019" საკონკურსო კომისიის შემადგენლობისა და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ 29.5.2018
ბრძანება "საერთაშორისო სახელოვნებო აკადემიური პროგრამები 2018-2019" საკონკურსო კომისიის შემადგენლობისა და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ 29.5.2018
ბრძანება "საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამები 2018-2019" საკონკურსო კომისიის შემადგენლობისა და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ 29.5.2018
ბრძანება "საზღვარგარეთ კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა 2018-2019" საკონკურსო კომისიის შემადგენლობისა და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ 29.5.2018
ბრძანება პროგრამაში "სტიპენდია უნგრელი სტუდენტებისა და მკვლევარებისთვის - 2018" ცვლილების შეტანის შესახებ 28.5.2018
ბრძანება პროგრამის "სტიპენდია უნგრელი სტუდენტებისა და მკვლევარებისთვის 2018" დამტკიცების შესახებ 10.5.2018
ბრძანება საერთაშორისო სახელოვნებო აკადემიური პროგრამები 2018-2019-ის დამტკიცების შესახებ 25.4.2018
ბრძანება საზღვარგარეთ კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა 2018-2019-ის დამტკიცების შესახებ 25.4.2018
ბრძანება საერთაშორისო სამაგისტრო პროგრამები 2018-2019-ის დამტკიცების შესახებ 25.4.2018
ბრძანება საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამები 2018-2019-ის დამტკიცების შესახებ 25.4.2018
ბრძანება „სასტიპენდიო პროგრამები უნგრეთში 2018-19 კომისიის შემადგენლობისა და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ" 21.3.2018
ბრძანება "სამაგისტრო პროგრამები საფრანგეთში 2018-2019" საერთაშორისო საკონკურსო კომისიის შემადგენლობისა და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ 15.3.2018
ბრძანება "Stipendium Hungaricum 2018-2019"-ში ცვლილების შეტანის შესახებ 19.2.2018
ბრძანება "საუნივერსიტეტო მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში ტრენინგის პროგრამის - "უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია" დამტკიცების შესახებ 13.2.2018
ბრძანება "სამაგისტრო პროგრამები საფრანგეთში 2018-2019" დამტკიცების შესახებ 22.1.2018
ბრძანება ცენტრის ელექტრონული სარეგისტრაციო სისტემის მოხმარების წესის დამტკიცების შესახებ 16.1.2018
ბრძანება სასტიპენდიო პროგრამები უნგრეთში 2018-2019 დამტკიცების შესახებ 16.1.2018
ბრძანება კომისია კურსდამთავრებულთა მცირე საგრანტო პროგრამა 2017-2018 20.11.2017
ბრძანება "კურსდამთავრებულთა მცირე საგრანტო პროგრამა 2017"-ში ცვლილების შეტანის შესახებ 10.11.2017
ბრძანება სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის პროგრამის - "კურსდამთავრებულთა მცირე საგრანტო პროგრამა 2017-2018" დამტკიცების შესახებ 5.10.2017
ბრძანება სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის 2017 წლის 1 აგვისტოს N 38-17 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ 28.9.2017
ბრძანება პროგრამების ფარგლებში გრანტის მფლობელთა მიერ მომდევნო წლისთვის დაფინანსების მოთხოვნის შემთხვევაში წარმოსადგენი დოკუმენტევბისა დაგანაცხადის მიღების ვადის დამტკიცების შესახებ 1.8.2017
ბრძანება საზღვარგარეთ კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა 2017 საკონკურსო კომისიის შემადგენლობისა და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ 20.7.2017
ბრძანება ცენტრის სასტიპენდიო პროგრამების კონკურსანტთა უფლებების დამცველის სამუშაო აღწერილობისა და სასტიპენდიო პროგრამების კონკურსანტთა უფლებების დამცველის სამუშაო ჯგუფის საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ 14.7.2017
ბრძანება ცენტრის სასტიპენდიო პროგრამების კონკურსანტთა უფლებების დამცველის სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ 14.7.2017
საზღვარგარეთ კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა 2017 30.6.2017
სტიპენდია უნგრული სტუდენტებისა და მკვლევარებისთვის 2017 წელს საზაფხულო სკოლებში მონაწილეობისთვის 27.6.2017
"საერთაშორისო სახელოვნებო აკადემიური პროგრამები 2017-2018" საკონკურსო კომისიის შემადგენლობისა და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ" ბრძანება N23-17ში ცვლილების შესახებ 20.6.2017
ბრძანება N24-17 ცვლილება საერთაშორისო სახელოვნებო აკადემიური პროგრამები 2017-2018 საკონკურსო კომისიის წევრები 14.6.2017
ბრძანება საერთაშორისო სამაგისტრო პროგრამები 2017-2018 კომისიის დამტკიცების შესახებ 12.6.2017
ბრძანება საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამები 2017-2018-ის კომისიის და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ 12.6.2017
ბრძანება საერთაშორისო სახელოვნებო აკადემიური პროგრამები 2017-2018-ის კომისიის და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ 12.6.2017
ბრძანება "სტიპენდია სტუდენტებისა და მკვლევარებისთვის 2017 წელს საზაფხულო სკოლებში მონაწილებისთვის" 7.6.2017
ბრძანება N 19-17 "საუნივერსიტეტო მხარდაჭერის პროგრამის" დამტკიცების შესახებ 5.6.2017
ბრძანება საერთაშორისო სამაგისტრო პროგრამები 2017-2018 1.5.2017
ბრძანება საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამები 2017-2018 1.5.2017
ბრძანება საერთაშორისო სახელოვნებო აკადემიური პროგრამები 2017-2018 1.5.2017
სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის ბრძანება სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის სასტიპენდიო პროგრამის - „სასტიპენდიო პროგრამები უნგრეთში (Stipendium Hungaricum) 2017-2018“ საერთაშორისო საკონკურსო კომისიის შემადგენლობისა და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ 21.3.2017
ბრძანება N 9-17, სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის სასტიპენდიო პროგრამის - "სამაგისტრო პროგრამები საფრანგეთში 2017-2018" საერთაშორისო საკონკურსო კომისიის შემადგენლობისა და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ 20.3.2017
სასტიპენდიო პროგრამები უნგრეთში (Stipendium Hungaricum) 2017-2018 9.2.2017
ბრძანება - სამაგისტრო პროგრამები საფრანგეთში - 2017-18 დამტკიცების შესახებ 27.1.2017
სამაგისტრო პროგრამები საფრანგეთში - 2017-18 27.1.2017
18.07.16- ბრძანება საერთშორისო სახელოვნებო აკადემიური პროგრამები 2016-2017 საკონკურსო კომისიის შემადგენლობისა და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ 19.10.2016
ბრძანება სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის სასტიპენდიო პროგრამების - "საერთაშორისო სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამა 2016-2017" და "საზღვარგარეთ კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა 2016" დამტკიცების შესახებ 19.10.2016
სახელოვნებო პროგრამა 2016-2017 7.6.2016
საერთაშორისო სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამა 2016-2017 საკონკურსო წლის კომისიის შემადგენლობა და საქმიანობის წესი 7.6.2016
 

 

 

«თებერვალი 2024»
ორშსამოთხხუთპარშაბკვი
2930311234
5
განათლების საერთაშორისო ცენტრში 2023 წლის კურსდამთავრებულებთან შეხვედრა გაიმართა

განათლების საერთაშორისო ცენტრში 2023 წლის კურსდამთავრებულებთან შეხვედრა გაიმართა

სსიპ განათლების საერთაშორისო ცენტრის ორგანიზებით, 2023 წლის იმ კურსდამთავრებულებთან, რომლებმაც ცენტრის მხარდაჭერით განათლება უცხოეთში მიიღეს, დასაქმებისა და კარიერული განვითარების ხელშეწყობის საკითხებზე სამუშაო შეხვედრა გაიმართა.

Read more
67891011
12131415161718
19202122232425
26272829123
45678910