საზოგადოებრივი ინტერესის შემცველი ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები

 

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
ბრძანება N1040722, ცვლილება სამაგისტრო პროგრამები საფრანგეთში 2022-2023 კომისიის შემადგენლობაში 12.09.2022
ბრძანება N548429, მიმდინარე გრანტის მფლობელებისთვის 27.05.2022
ბრძანება N548429,დანართი-1 27.05.2022
ბრძანება N532100 აკადემიური პროგრამები სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2022-2023-ის კომისია 24.05.2022
ბრძანება N481950, სტიპენდია უნგრელი სტუდენტებისა და მკვლევარებისთვის - 2022 13.05.2022
ბრძანება N481950, დანართი-1 13.05.2022
ბრძანება N22-22, სამაგისტრო პროგრამის კომისია 28.04.2022
ბრძანება N21-22, სახელოვნებო პროგრამის კომისია 28.04.2022
ბრძანება N20-22, სადოქტორო პროგრამის კომისია 28.04.2022
ბრძანება N19-22, კვალიფიკაციის პროგრამის კომისია 28.04.2022
ბრძანება N18-22, აკადემიური პროგრამები სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2022-2023 18.04.2022
ბრძანება N16-22, იტალიის კომისიის ცვლილება 05.04.2022
ბრძანება N14-22, იტალიის პროგრამის კომისია 30.03.2022
ბრძანება N12-22, იტალიის პროგრამის ცვლილება 14.03.2022
ბრძანება N11-22, საფრანგეთის პროგრამის კომისია 21.02.2022
ბრძანება N10-22, ბრძანება იტალიის პროგრამა 08.02.2022
ბრძანება N9-22, ბრძანება სახელოვნებო პროგრამა 08.02.2022
ბრძანება N8-22, ბრძანება კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა 08.02.2022
ბრძანება N7-22, ბრძანება სადოქტორო პროგრამა 08.02.2022
ბრძანება N6-22, ბრძანება სამაგისტრო პროგრამა 08.02.2022
„სასტიპენდიო პროგრამები უნგრეთში „Stipendium Hungaricum“ 2022-2023“ საერთაშორისო საკონკურსო კომისიის შემადგენლობისა და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ 04.02.2022
ბრძანება N1-22, საჯარო ინფორმაციაზე და პროაქტიულის გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირები 20.01.2022
ბრძანება N36-21 სამაგისტრო პროგრამები საფრანგეთში 2022-2023  30.12.2021
ბრძანება N32-21 Stipendium Hungaricum” 2022-2023 15.11.2021
ბრძანება N31-21 საერთაშორისო საკონსულტაციო სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობის დამტკიცება 01.11.2021
ბრძანება N25-21 ტექნიკური შეცდომის გასწორება ბრძანება N24-21-ში 26.07.2021
ბრძანება N24-21 კონკურსანტთა უფლებების დამცველის სამუშაო ჯგუფი 23.07.2021
ბრძანება N23-21 სან დიეგო კომისია 21.06.2021
ბრძანება N22-21 ცვლილება საერთაშორისო სამაგისტრო პროგრამები 2021-2022-ის კომისიაში 21.06.2021
ბრძანება N21-21 სტიპენდია უნგრელი სტუდენტებისა და მკვლევარებისთვის 2021 08.06.2021
ბრძანება N19-21 მიმდინარე გრანტის მფლობელებისთვის დოკუმენტების შესახებ 02.06.2021
ბრძანება N18-21 ცვლილება საერთაშორისო აკადემიური პროგრამები 2021-2022-ის კომისიაში 02.06.2021
ბრძანება N17-21 აკადემიური პროგრამები სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2021-2022 19.05.2021
ბრძანება N15-21 საერთაშორისო სახელოვნებო აკადემიური პროგრამები 2021-2022 - კომისია 18.05.2021
ბრძანება N14-21 საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამები 2021-2022 - კომისია 18.05.2021
ბრძანება N13-21 საერთაშორისო სამაგისტრო პროგრამები 2021-2022 - კომისია 18.05.2021
ბრძანება N12-21 კომისია საფრანგეთი 2021-2022 29.03.2021
ბრძანება N11-21 კომისია იტალია 2021-2022 29.03.2021
ბრძანება N10-21 საერთაშორისო სახელოვნებო აკადემიური პროგრამები 2021-2022 05.02.2021
ბრძანება N9-21 სამაგისტრო პროგრამები საფრანგეთში 2021-2022 04.02.2021
რძანება N8-21 საზღვაგარეთ კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა 2021-2022 04.02.2021
ბრძანება N7-21 აკადემიური პროგრამები იტალიაში 2021-2022 04.02.2021
ბრძანება N6-21 საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამები 2021-2022 04.02.2021
ბრძანება N5-21 საერთაშორისო სამაგისტრო პროგრამები 2021-2022 04.02.2021
ბრძანება სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის სასტიპენდიო პროგრამის - „სასტიპენდიო პროგრამები უნგრეთში „Stipendium Hungaricum“ 2021-2022“ საერთაშორისო საკონკურსო კომისიის შემადგენლობისა და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ 02.02.2021

ბრძანება N42-20, პროგრამის Stipendium Hungaricum 2021-2022 დამტკიცების შესახებ

12.11.2020
ბრძანება N40-20, 1-ლი ივნისის N37-20 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 15.10.2020
39-20 ბრძანება ომბუდსმენი 10.08.2020
ბრძანება N37-20 გრანტის მფლობელთათვის მომდევნო აკადემიური წლისთვის დაფინანსება და საბუთების შესახებ 01.06.2020
ბრძანება N36-20 ცვლილება საერთაშორისო სახელოვნებო აკადემიური პროგრამები 2020-2021 20.05.2020
ბრძანება N35-20 ცვლილება საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამები 2020-2021 20.05.2020
ბრძანება N34-20 ცვლილება საერთაშორისო სამაგისტრო პროგრამები 2020-2021 20.05.2020
ბრძანება აკადემიური პროგრამები სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2020-2021 კომისიის დამტკიცება 18.05.2020
ბრძანება N32-20 საზღვარგარეთ კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა 2020-2021 კომისია 05.05.2020
ბრძანება N31-20 საერთაშორისო სახელოვნებო აკადემიური პროგრამები 2020-2021 კომისია 05.05.2020
ბრძანება N30-20 საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამები 2020-2021 კომისია 05.05.2020
ბრძანება N29-20 საერთაშორისო სამაგისტრო პროგრამები 2020-2021 კომისია 05.05.2020
ბრძანება ცენტრის პროგრამის სტიპენდია უნგრელი სტუდენტებისა და მკვლევარებისათვის დამტკიცების შესახებ 22.04.2020
ბრძანება N26-20 ცვლილება სამაგისტრო პროგრამები საფრანგეთში 2020–2021 კომისიის შემადგენლობა და საქმიანობა 01.04.2020
ბრძანება N24-20 აკადემიური პროგრამები იტალიაში 2020–2021 კომისიის დამტკიცება 12.03.2020
ბრძანება N23-20 პროგრამები სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2020–2021 09.03.2020
ბრძანება N22-20 საფრანგეთის კომისია 05.03.2020
ბრძანება N11-20 აკადემიური პროგრამები იტალიაში 2020-2021 05.02.2020
ბრძანება N10-20 სამაგისტრო პროგრამები საფრანგეთში 2020-2021 05.02.2020
ბრძანება N6-20 საერთაშორისო სამაგისტრო პროგრამები 2020-2021 04.02.2020
ბრძანება N7-20 საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამები 2020-2021 04.02.2020

ბრძანება N8-20 საერთაშორისო სახელოვნებო აკადემიური პროგრამები 2020–2021

04.02.2020
ბრძანება N9-20 საზღვარგარეთ კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა 2020-2021 04.02.2020
ბრძანება სსიპ – განათლების საერთაშორისო ცენტრის სასტიპენდიო პროგრამის – სასტიპენდიო პროგრამები უნგრეთში "Stipendium Hungaricum" 2020–2021" საერთაშორისო საკონკურსო კომისიის შემადგენლობისა და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ 23.01.2020
ბრძანება სასტიპენდიო პროგრამები უნგრეთში Stipendium Hungaricum 2020-2021 21.11.2019
ბრძანება სამაგისტრო პროგრამები საფრანგეთში 2019-2020-ის საკონკურსო კომისიის შემადგენლობისა და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ 4.7.2019
ბრძანება აკადემიური პროგრამები სან-დიეგოს უნივერსიტეტში შესარჩევი კომისიის შემადგენლოა და საქმიანობის წესი 4.7.2019
ბრძანება კომისია აკადემიური პროგრამები იტალიაში 2019-2020 4.7.2019
ბრძანება სასტიპენდიო კონკურსანტთა უფლებების დამცველის სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ, 2019 წელი   24.6.2019
ბრძანება ცვლილება პროგრამის სტიპენდია უნგრელი სტუდენტებისა და მკვლევარებისთვის 2019 20.6.2019
ბრძანება გრანტის მფლობელთა მიერ მომდევნო აკადემიური წლის დაფინანსებაზე 03.6.2019
ბრძანება საზღვარგარეთ კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა 2019-2020 საკონკურსო კომისია 27.5.2019
ბრძანება საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამები 2019-2020 კომისია 16.4.2019
ბრძანება კვალიფიკაციის ამაღლება 2019-2020 11.4.2019
ბრძანება სტიპენდია უნგრელი სტუდენტებისა და მკვლევარებისთვის 2019 11.4.2019
ბრძანება საერთაშორისო სახელოვნებო აკადემიური პროგრამების 2019-2020 კომისიის დამტკიცება 10.4.2019
ბრძანება საერთაშორისო სამაგისტრო პროგრამები 2019-2020 საკონკურსო კომისიის დამტკიცება 10.4.2019
ბრძანება ცვლილება საფრანგეთის პროგრამაში ბრძანება N2-19-ში 31.1.2019
ბრძანება საერთაშორისო სამაგისტრო პროგრამები 2019-2020 31.1.2019
ბრძანება საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამები 2019-2020 31.1.2019
ბრძანება საერთაშორისო სახელოვნებო აკადემიური პროგრამები 2019-2020 31.1.2019
ბრძანება აკადემიური პროგრამები სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2019-2020 28.1.2019
ბრძანება აკადემიური პროგრამები იტალიაში 2019-2020 28.1.2019
ბრძანება სამაგისტრო პროგრამები საფრანგეთში 2019-2020 28.1.2019
ბრძანება „სასტიპენდიო პროგრამები უნგრეთში 2019-20 კომისიის შემადგენლობისა და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ" 23.1.2019
ბრძანება სასტიპენდიო პროგრამები უნგრეთში დამტკიცების შესახებ 14.12.2018
ბრძანება სამაგისტრო პროგრამები საფრანგეთში 2018-2019-ის 2018 წლის 18 იანვრის ბრძანება N4-18-ში ცვლილების შესახებ 21.8.2018
ბრძანება ცენტრის სასტიპენდიო პროგრამების კონკურსანტთა უფლებების დამცველის სამუშაო აღწერილობისა და სასტიპენდიო პროგრამების კონკურსანტთა უფლებების დამცველის სამუშაო ჯგუფის საქმიანობის წესის დამტკიცების და2017 წლის 13 ივლისის ბრძანების N34-17 ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 5.7.2018
ბრძანება სასტიპენდიო კონკურსანტთა უფლებების დამცველის სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ 5.7.2018
ბრძანება ცენტრის პროგრამების ფარგლებში გრანტის მფლობელთა მიერ მომდევნო აკადემიური წლისათვის დაფინანსების მოთხოვნის შემთხვევაში წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხისა და განცხადების მიღების ვადის დამტკიცების შესახებ 4.6.2018
ბრძანება "საერთაშორისო სამაგისტრო პროგრამები 2018-2019" საკონკურსო კომისიის შემადგენლობისა და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ 29.5.2018
ბრძანება "საერთაშორისო სახელოვნებო აკადემიური პროგრამები 2018-2019" საკონკურსო კომისიის შემადგენლობისა და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ 29.5.2018
ბრძანება "საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამები 2018-2019" საკონკურსო კომისიის შემადგენლობისა და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ 29.5.2018
ბრძანება "საზღვარგარეთ კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა 2018-2019" საკონკურსო კომისიის შემადგენლობისა და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ 29.5.2018
ბრძანება პროგრამაში "სტიპენდია უნგრელი სტუდენტებისა და მკვლევარებისთვის - 2018" ცვლილების შეტანის შესახებ 28.5.2018
ბრძანება პროგრამის "სტიპენდია უნგრელი სტუდენტებისა და მკვლევარებისთვის 2018" დამტკიცების შესახებ 10.5.2018
ბრძანება საერთაშორისო სახელოვნებო აკადემიური პროგრამები 2018-2019-ის დამტკიცების შესახებ 25.4.2018
ბრძანება საზღვარგარეთ კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა 2018-2019-ის დამტკიცების შესახებ 25.4.2018
ბრძანება საერთაშორისო სამაგისტრო პროგრამები 2018-2019-ის დამტკიცების შესახებ 25.4.2018
ბრძანება საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამები 2018-2019-ის დამტკიცების შესახებ 25.4.2018
ბრძანება „სასტიპენდიო პროგრამები უნგრეთში 2018-19 კომისიის შემადგენლობისა და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ" 21.3.2018
ბრძანება "სამაგისტრო პროგრამები საფრანგეთში 2018-2019" საერთაშორისო საკონკურსო კომისიის შემადგენლობისა და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ 15.3.2018
ბრძანება "Stipendium Hungaricum 2018-2019"-ში ცვლილების შეტანის შესახებ 19.2.2018
ბრძანება "საუნივერსიტეტო მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში ტრენინგის პროგრამის - "უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია" დამტკიცების შესახებ 13.2.2018
ბრძანება "სამაგისტრო პროგრამები საფრანგეთში 2018-2019" დამტკიცების შესახებ 22.1.2018
ბრძანება ცენტრის ელექტრონული სარეგისტრაციო სისტემის მოხმარების წესის დამტკიცების შესახებ 16.1.2018
ბრძანება სასტიპენდიო პროგრამები უნგრეთში 2018-2019 დამტკიცების შესახებ 16.1.2018
ბრძანება კომისია კურსდამთავრებულთა მცირე საგრანტო პროგრამა 2017-2018 20.11.2017
ბრძანება "კურსდამთავრებულთა მცირე საგრანტო პროგრამა 2017"-ში ცვლილების შეტანის შესახებ 10.11.2017
ბრძანება სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის პროგრამის - "კურსდამთავრებულთა მცირე საგრანტო პროგრამა 2017-2018" დამტკიცების შესახებ 5.10.2017
ბრძანება სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის 2017 წლის 1 აგვისტოს N 38-17 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ 28.9.2017
ბრძანება პროგრამების ფარგლებში გრანტის მფლობელთა მიერ მომდევნო წლისთვის დაფინანსების მოთხოვნის შემთხვევაში წარმოსადგენი დოკუმენტევბისა დაგანაცხადის მიღების ვადის დამტკიცების შესახებ 1.8.2017
ბრძანება საზღვარგარეთ კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა 2017 საკონკურსო კომისიის შემადგენლობისა და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ 20.7.2017
ბრძანება ცენტრის სასტიპენდიო პროგრამების კონკურსანტთა უფლებების დამცველის სამუშაო აღწერილობისა და სასტიპენდიო პროგრამების კონკურსანტთა უფლებების დამცველის სამუშაო ჯგუფის საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ 14.7.2017
ბრძანება ცენტრის სასტიპენდიო პროგრამების კონკურსანტთა უფლებების დამცველის სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ 14.7.2017
საზღვარგარეთ კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა 2017 30.6.2017
სტიპენდია უნგრული სტუდენტებისა და მკვლევარებისთვის 2017 წელს საზაფხულო სკოლებში მონაწილეობისთვის 27.6.2017
"საერთაშორისო სახელოვნებო აკადემიური პროგრამები 2017-2018" საკონკურსო კომისიის შემადგენლობისა და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ" ბრძანება N23-17ში ცვლილების შესახებ 20.6.2017
ბრძანება N24-17 ცვლილება საერთაშორისო სახელოვნებო აკადემიური პროგრამები 2017-2018 საკონკურსო კომისიის წევრები 14.6.2017
ბრძანება საერთაშორისო სამაგისტრო პროგრამები 2017-2018 კომისიის დამტკიცების შესახებ 12.6.2017
ბრძანება საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამები 2017-2018-ის კომისიის და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ 12.6.2017
ბრძანება საერთაშორისო სახელოვნებო აკადემიური პროგრამები 2017-2018-ის კომისიის და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ 12.6.2017
ბრძანება "სტიპენდია სტუდენტებისა და მკვლევარებისთვის 2017 წელს საზაფხულო სკოლებში მონაწილებისთვის" 7.6.2017
ბრძანება N 19-17 "საუნივერსიტეტო მხარდაჭერის პროგრამის" დამტკიცების შესახებ 5.6.2017
ბრძანება საერთაშორისო სამაგისტრო პროგრამები 2017-2018 1.5.2017
ბრძანება საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამები 2017-2018 1.5.2017
ბრძანება საერთაშორისო სახელოვნებო აკადემიური პროგრამები 2017-2018 1.5.2017
სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის ბრძანება სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის სასტიპენდიო პროგრამის - „სასტიპენდიო პროგრამები უნგრეთში (Stipendium Hungaricum) 2017-2018“ საერთაშორისო საკონკურსო კომისიის შემადგენლობისა და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ 21.3.2017
ბრძანება N 9-17, სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის სასტიპენდიო პროგრამის - "სამაგისტრო პროგრამები საფრანგეთში 2017-2018" საერთაშორისო საკონკურსო კომისიის შემადგენლობისა და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ 20.3.2017
სასტიპენდიო პროგრამები უნგრეთში (Stipendium Hungaricum) 2017-2018 9.2.2017
ბრძანება - სამაგისტრო პროგრამები საფრანგეთში - 2017-18 დამტკიცების შესახებ 27.1.2017
სამაგისტრო პროგრამები საფრანგეთში - 2017-18 27.1.2017
18.07.16- ბრძანება საერთშორისო სახელოვნებო აკადემიური პროგრამები 2016-2017 საკონკურსო კომისიის შემადგენლობისა და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ 19.10.2016
ბრძანება სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრის სასტიპენდიო პროგრამების - "საერთაშორისო სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამა 2016-2017" და "საზღვარგარეთ კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა 2016" დამტკიცების შესახებ 19.10.2016
სახელოვნებო პროგრამა 2016-2017 7.6.2016
საერთაშორისო სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამა 2016-2017 საკონკურსო წლის კომისიის შემადგენლობა და საქმიანობის წესი 7.6.2016
 

 

 

«ოქტომბერი 2022»
ორშსამოთხხუთპარშაბკვი
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456