სიახლეები

საერთაშორისო სახელოვნებო აკადემიური პროგრამები გამოცხადდა 28 აპრ 2017

სასტიპენდიო პროგრამის „საერთაშორისო სახელოვნებო აკადემიური პროგრამები 2017-2018“ მიზანია საქართველოს მოქალაქეებისათვის, პირადობის ნეიტრალური მოწმობის ან/და ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტის მფლობელთათვის უცხოეთის უმაღლეს საგანმანთლებლო დაწესებულებაში ა

საერთაშორისო სამაგისტრო პროგრამა გამოცხადდა 28 აპრ 2017

სასტიპენდიო პროგრამის „საერთაშორისო სამაგისტრო პროგრამები 2017-2018“ მიზანია საქართველოს მოქალაქეებისთვის, პირადობის ნეიტრალური მოწმობის ან/და ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტის მფლობელთათვის უცხო ქვეყნის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მაგისტრა

საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამა გამოცხადდა 28 აპრ 2017

სასტიპენდიო პროგრამის „საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამები 2017-2018“ მიზანია საქართველოს მოქალაქეებისთვის, პირადობის ნეიტრალური მოწმობის ან/და ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტის მფლობელთათვის საზღვარგარეთ, შესაბამისი ქვეყნის კანონმდებლობით აღიარებულ უმაღ

2018-2019 აკადემიური წლის ფულბრაიტის სამაგისტრო სასტიპენდიო პროგრამა 26 აპრ 2017

ა.შ.შ.-ის საელჩო საქართველოში აცხადებს საბუთების მიღებას 2018-2019 აკადემიური წლის ფულბრაიტის სამაგისტრო სასტიპენდიო პროგრამაზე (2018-19 Fulbright Graduate Student Program). სასტიპენდიო პროგრამა ითვალისწინებს ა.შ.შ.-ის უნივერსიტეტების სამაგისტრო პროგ

2016-2017 სასწავლო წლის პრიორიტეტული პროგრამული მიმართულებები